Reštrukturalizácia podnikov

Vitajte na stránke konkurznej a reštrukturalizačnej správkyne JUDr. Ing. Veroniky Škodovej PhD.

V nasledujúcich riadkoch sa dočítate o možnostiach riešenia úpadku resp. platobnej neschopnosti v Slovenskej republike, v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií, a reštrukturalizácií ako ochrane pred veriteľmi. Kancelária správcu poskytuje svoje služby v oblastí reštrukturalizácií najmä obchodným spoločnostiam, tak v postavení dlžníka ako aj veriteľa. 

Konzultácie prípadným záujemcom o možnosť reštrukturalizácie poskytujeme          BEZPLATNE !

Ozdravte vaše podnikanie s pomocou nášho týmu odbroníkov. 

Reštrukturalizácia nie je len o odpustení časti záväzkov, ale najmä o odstránení negatívnych javov, ktoré zapríčinili úpadok. Garantujeme Vám, že pod vedeným JUDr. Ing. Veroniky Škodovej komplexne ozdravíme vaše podnikanie. 

V prípade otázok nás kontaktujte na t.č. +421 910 960 479 alebo na skodova@restrukturalizacia.net

Zaujala Vás reštrukturalizácia?

foto

JUDr. Ing. Veronika Škodová PhD.,


správca konkurznej podstaty - reštrukturalizačný správca
Reštrukturalizácia aj na blogu

Užitočné odkazy

Referencie

Reštrukturalizácie v ktorých funkciu reštrukturalizačného správcu vykonávala JUDr. Ing. Veronika Škodová prebiehali pod jurisdikciou Okresného súdu Banská Bystrica.

Zobraziť referencie

Novinky

  • 8. 11. 2012

    Vitajte na našej novej webstránke! V týchto miestach Vás budeme informovať o ponukových konaniach, predajoch hnuteľného a nehnuteľného majetku,dobrovoľných dražbách a pod.