Formuláre na stiahnutie

Formuláre pre konkurz a reštrukturalizáciu v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:


Od 1. januára 2012 v súvislosti s účinnosťou novely Zákona o konkurze a reštrukturalizácii pribudli nasledovné nové formuláre pre konkurz a reštrukturalizáciu:


V prípade podania zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe na optickom dátovom médiu súdy v zmysle §36 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prijímajú zoznam pohľadávok v elektronickej podobe na optickom dátovom médiu, na ktorom nemožno prepisovať zápisy, vo formáte CD-R.Reštrukturalizácia aj na blogu

Užitočné odkazy

Referencie

Reštrukturalizácie v ktorých funkciu reštrukturalizačného správcu vykonávala JUDr. Ing. Veronika Škodová prebiehali pod jurisdikciou Okresného súdu Banská Bystrica.

Zobraziť referencie

Novinky

  • 8. 11. 2012

    Vitajte na našej novej webstránke! V týchto miestach Vás budeme informovať o ponukových konaniach, predajoch hnuteľného a nehnuteľného majetku,dobrovoľných dražbách a pod.