Poradenstvo pre veriteľov

Kancelária správcu JUDr. Ing. Veroniky Škodovej ponúka službu poradenstva pre veriteľov.


Hľadáte niekoho kto bude hájiť vaše záujmi v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní?

   Kancelária správcu JUDr. Ing. Veroniky Škodovej Vás môže zastupovať v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach na celom území SR. Využite vedomosti a skúsenosti správcu JUDr. Ing. Veroniky Škodovej na vašej strane a získajte z konkurzu maximum.

  Radi Vás budeme zastupovať rovnako v reštrukturalizačných konaniach, poskytneme Vám poradenstvo pri uplatňovaní vašich pohľadávok a vysvetlíme Vám často komplikované reštrukturalizačné plány tak, aby ste z vašich pohľadávok získali maximum.

  Táto služba je reakciou na neustále stúpajúci počet konkurzných a reštrukturalizačných konaní, pri ktorých mnohí veritelia doplácajú na neodbornú právnu pomoc. V našej praxi sa často krát stretávame s nespokojnosťou veriteľov, ktorým bola neodborným poradenstvom príp. zastupovaním spôsobená značná škoda. Podľa štatistík Ministerstva spravodlivosti SR vzrástol počet konkurzných a reštrukturalizačných konaní v porovnaní s predchádzajúcim obdobím a viac ako 60% a neustále rastie. Preto správkyňa JUDr. Ing. Veronika Škodová ponúka službu poradenstva pre veriteľov, ktoré zahŕňa prihlasovanie pohľadávok do konkurzných a reštrukturalizačných konaní, zastupovanie veriteľov na schôdzach a veriteľských výboroch, kontrola plnenia reštrukturalizačných plánov a všetky úkony, nevyhnutné na efektívne zabezpečenie záujmov klienta.

  Chyby ktorých sa veritelia dopúšťajú spôsobujú, že ich pohľadávky sa stávajú trvalo nevymožiteľnými. Nesprávne prihlasovanie pohľadávok, nesprávne výpočty, nedodržiavanie zákonných lehôt a celkový nesprávny prístup spôsobujú stratu možnosti ovplyvniť priebeh konkurzného konania alebo definitívne stratiť možnosť vymôcť svoje pohľadávky reštrukturalizačného konania.

  Túto službu poskytujeme aj zahraničným osobám, veriteľom z Českej republiky, Maďarska, Rakúska a v rámci celej EU. 


  Kancelária správcu JUDr. Ing. Veroniky Škodovej poskytuje:

  • Prípravu dokumentácie pre prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania
  • Zastupovanie veriteľa v konkurznom konaní
  • Zastupovanie veriteľa vo veriteľských orgánoch
  • Asistencia veriteľom a veriteľskému výboru pri rokovaniach s dlžníkom, ostatnými veriteľmi, s konkurzným alebo reštrukturalizačným správcom o spôsobe riešenia úpadku/platobnej neschopnosti
  • Asistencia veriteľom a veriteľskému výboru pri rokovaniach s investormi o podmienkach prevzatia dlžníkovho majetku.

  V prípade, že ste v pozícií veriteľa v rôznorodých právnych vzťahoch, či už obchodných alebo občianskoprávnych, ponúkame vám služby prostredníctvom ktorých úspešne ochránite svoj majetok. V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok nás neváhajte kontaktovať.


  * V prípade možného konfliktu záujmov s konaniami kde je konkurzným alebo reštrukturalizačným správcom JUDr. Ing. Veronika Škodová sa táto služba neposkytuje !Reštrukturalizácia aj na blogu

Užitočné odkazy

Referencie

Reštrukturalizácie v ktorých funkciu reštrukturalizačného správcu vykonávala JUDr. Ing. Veronika Škodová prebiehali pod jurisdikciou Okresného súdu Banská Bystrica.

Zobraziť referencie

Novinky

 • 8. 11. 2012

  Vitajte na našej novej webstránke! V týchto miestach Vás budeme informovať o ponukových konaniach, predajoch hnuteľného a nehnuteľného majetku,dobrovoľných dražbách a pod.