Referencie

Reštrukturalizácie v ktorých funkciu reštrukturalizačného správcu vykonávala JUDr. Ing. Veronika Škodová prebiehali pod jurisdikciou Okresného súdu Banská Bystrica. Referencie vybraných reštrukturalizácií sú uvedené pod obchodným menom spisovými značkami konaní.

Viac ako 6 ročné skúsenosti v procesoch reštrukturalizácií v SR.

Reštrukturalizácie:

 • Kúpele Brusno, a. s. - 1R/5/2014 (poskytovateľ služieb)
 • All transport s.r.o. – 2R/3/2011 (LKW prepravca)
 • Eurotrans O & S s.r.o. – 1R/12/2010 (LKW prepravca)
 • Intermont a.s. – 1R/3/2012 (developer)
 • Kopast s.r.o. – 1R/5/2011 (strojárska spoločnosť)
 • LARIX v.o.s. – 2R/8/2012 (výrobca nábytku)
 • Agro Priechod s.r.o. – 1R/1/2010 (poľnohospodárske družstvo)

Konkurzy:

 • Kvetozel s.r.o. – 2K/1/2010 
 • SH CAPITAL s.r.o. – 2K/1/2010
 • Agro BB s.r.o. – 2K/13/2011
 • TKC spol. s r.o. – 2K/19/2012
 • Stavasta spol.s.r.o. – 2R/1/2012


Reštrukturalizácia aj na blogu

Užitočné odkazy

Referencie

Reštrukturalizácie v ktorých funkciu reštrukturalizačného správcu vykonávala JUDr. Ing. Veronika Škodová prebiehali pod jurisdikciou Okresného súdu Banská Bystrica.

Zobraziť referencie

Novinky

 • 8. 11. 2012

  Vitajte na našej novej webstránke! V týchto miestach Vás budeme informovať o ponukových konaniach, predajoch hnuteľného a nehnuteľného majetku,dobrovoľných dražbách a pod.